L’impacte de la covid-19 sobre l’economia social i solidària: solidaritat malgrat les dificultats

A l’informe hem analitzat, d’una banda, com el teixit de l’ESS ha rebut l’impacte de la paràlisi socioeconòmica derivada del confinament domiciliari i com això ha afectat en aspectes econòmics, laborals i de participació. De l’altra, hem aprofundit en l’impuls i articulació de respostes col·lectives de l’ESS per fer front a les emergències sanitària, sociocomunitària… Llegir més

A l’informe hem analitzat, d’una banda, com el teixit de l’ESS ha rebut l’impacte de la paràlisi socioeconòmica derivada del confinament domiciliari i com això ha afectat en aspectes econòmics, laborals i de participació. De l’altra, hem aprofundit en l’impuls i articulació de respostes col·lectives de l’ESS per fer front a les emergències sanitària, sociocomunitària i socioeconòmica derivada de la covid-19. Per acabar, a la darrera part de l’informe hem obtingut una fotografia de les mesures que les empreses i entitats consideren més importants per fer front a la situació actual i futura.

Des de Pam a Pam, hem col·laborat amb la comissió de Balanç Social de la XES en l’elaboració d’aquest informe.