Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifestem que aquest és un servei de dinamització d’economia solidària de l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (en endavant XES) amb CIF G63881031 i domiciliada a Carrer Casp, 43 baixos, 08010 Barcelona. Us animem a llegir tota la regulació respecte a la privacitat i termes legals que consta en la nostra web en la pàgina on et trobes de política de de dades i en la d’avís legal .

Condició d’usuària

Aquesta web té per finalitat ser una referència de totes les entitats, empreses o projectes que promoguin l’economia social i solidària, i amb aquesta finalitat podrà donar-se d’alta qui ho desitgi amb el perfil de XINXETA si desitja ser editor i redactar contingut respecte a aquesta web o com a INICIATIVA si desitja ser publicada en aquesta web i editar part del contingut que apareix a la teva fitxa.

Xinxetes usuàries

En el cas de disposar d’un perfil de xinxeta, et permet tenir un perfil propi que completaràs amb les dades que desitgis que siguin públiques podent incloure la teva imatge. Per aquesta finalitat disposaràs d’una contrasenya personal, secreta i intransferible, que caldrà que custodis de forma diligent.

Per això, en donar-te d’alta com a usuària xinxeta acceptes de forma expressa el tractament d’aquestes dades per la propietària d’aquesta web, qui les tractarà sota la seva responsabilitat amb la finalitat de gestionar les persones que redacten i aporten contingut a la web, aportant i realitzant entrevistes a les possibles iniciatives a ser incorporades. Aquestes dades podran ser publicades en la web i seran conservades sempre que ostentis la condició d’usuària.

En qualsevol cas, podràs indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-te, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en les adreces indicades de les responsables o a hola@pamapam.cat. Així mateix, també podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-te en contacte amb la persona delegada de protecció de dades d’aquesta entitat a hola@pamapam.cat.

Iniciatives usuàries

En el cas de constar en la web com a iniciativa (punt al mapa), disposaràs d’un perfil d’usuària en la nostra web, on accediràs amb una contrasenya personal, secreta i intransferible, que caldrà que custodis de forma diligent. Sota la denominació de la teva iniciativa es podran incorporar els resultats d’una entrevista respecte a la iniciativa, així com les dades i imatges de les persones que en formen part o les seves marques o logotip. Per això, en formar-ne part acceptes la publicació d’aquestes dades i imatges sota les llicències de creative commons d’aquesta web i el tractament de les vostres dades com a inciativa que serà publicada en la nostra web amb la finalitat de donar a conèixer la vostra inciativa.

En qualsevol cas, podràs modificar, eliminar o esborrar les imatges o dades publicades per tal de mantenir-les actualitzades o per respectar els teus interessos i drets. Aquestes dades podran ser publicades en la web i seran conservades sempre que ostentis la condició d’usuària.

En qualsevol cas, podràs indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-te, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en les adreces indicades de les responsables o a hola@pamapam.cat. Així mateix, també podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-te en contacte amb la persona delegada de protecció de dades d’aquesta entitat a hola@pamapam.cat.

També caldrà que, en cas que coneguis o sospitis de l’ús de la teva contrasenya per tercers, la modifiquis de forma immediata a la teva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a hola@pap.wtr1.ch, perquè procedeixi a la seva modificació. Es recomana no emmagatzemar la contrasenya en els dispositius per tal de poder garantir sempre la identitat de l’usuària que accedeix.

Enviament de notícies

En el cas que accepti l’enviament de notícies, notes d’interès i publicacions, ens autoritzes al tractament de la teva adreça de correu electrònic per l’enviament de correus electrònics i informatius que considerem que poden ser del seu interès, inclòs correus comercials informants de convenis de col·laboració, descomptes o condicions que les porpietàries d’aquesta web hagin signat amb tercers. Aquests correus sempre seran enviats per la mateixa plataforma, sense que es realitzi cap comunicació de les teves dades a tercers.

En qualsevol cas, podràs indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-te, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en les adreces indicades de les responsables o a hola@pamapam.cat. Així mateix, també podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o posar-te en contacte amb la persona delegada de protecció de dades d’aquesta entitat a hola@pamapam.cat.