Una pinzellada de l’estat de l’ESS a l’Hospitalet de Llobregat

Ja podeu consultar l’informe que ens aproparà una anàlisi de l’economia social i solidària a L’Hospitalet de Llobregat i algunes reflexions de la seva evolució aquest 2021.

Des de l’Ateneu Cooperatiu de la Col·lectiva, enguany s’han estat realitzant dos estudis en dos eixos estratègics que s’han inclòs a l’informe El Mercat Social a l’Hospitalet de Llobregat 2021. Aquest informe recull pràctiques transformadores de l#ESS local, així com reptes de futur. També inclou diverses diagnosis sobre temàtiques importants o reptes del municipi de l’Hospitalet. Per exemple, es comparteixen les dades recollides mitjançant una enquesta a la comunitat educativa local sobre l’estat de l’alimentació agroecològica als menjadors escolars de l’Hospitalet.  Un altre apartat de l’informe és la detecció de bones pràctiques d’Economia Social del nombrós comerç de proximitat regentat per persones d’origen migrant a barris com #Collblanc o #Torrassa, però que a vegades no estan recollides al Pam a Pam. Per últim, destaquem la diagnosi i propostes de dignificació de les cures a L’Hospitalet, amb les conclusions d’una enquesta entre treballadores del sector.

L’informe també recull l’anàlisi de les pràctiques transformadores de l’ESS de l’Hospitalet que hem fet des de  Pam a Pam a partir de les entitats entrevistades i mapades que podeu trobar en aquest mapa. L’informe analitza 66 iniciatives contactades en els darrers 4 anys, 48 d’elles entrevistades sobre les seves pràctiques transformadores. Enguany s’han incorporat 12 punts nous al mapa, 7 d’ells entrevistats amb profunditat. És interessant destacar que la meitat d’aquests nous punts són iniciatives de recent creació (2020 o 2021) que consoliden com a iniciativa socioeconòmica una resposta comunitària i solidària a les necessitats de la crisi covid. Així, La Suculenta, la Xarxa de Suport Mutu La Florida – Can Serra, Ropero Solidario o la mancomunació del Vehicle elèctric compartit de Som Mobilitat són noves realitats a l’Hospitalet de Llobregat que generen economia i articulen comunitat.

La fotografia de l’ESS a L’Hospitalet de Llobregat en comparació amb l’agregat de Catalunya:

Donant un cop d’ull al global del compliment i comparant-ho amb la mitjana de compliment de tots els punts de tot Catalunya, ens permet distingir quins són els punts forts que es treballen a les entitats de l’Hospitalet, on destaca especialment la cohesió social. La prioritat com a eix estratègic de les cures i les anàlisis específiques sobre racialització i migracions que s’estan realitzant des de La Col·lectiva ens poden donar noves pistes sobre com s’està treballant aquesta qüestió a la ciutat actualment i quines propostes de futur es poden anar traçant des de l’ESS. També cal destacar en positiu les pràctiques transformadores amb perspectiva feminista, i, en l’àmbit intern, la democràcia interna i el desenvolupament personal. En canvi, seguint la línia que ja es dibuixava l’any passat, alguns compromisos estan per sota de la mitja com la priorització de proveïdores de proximitat i responsables o la sostenibilitat ambiental.