Replicant Pam a Pam més enllà de Catalunya

En els darrers anys, Pam a Pam ha suscitat interès en un munt de llocs, tant a nivell local com internacional. Hem intentat respondre a totes les demandes d’informació i de formació per a veure com es pot replicar Pam a Pam en diferents contextos, i això ens ha fet conèixer molts col·lectius i realitats… Llegir més

En els darrers anys, Pam a Pam ha suscitat interès en un munt de llocs, tant a nivell local com internacional. Hem intentat respondre a totes les demandes d’informació i de formació per a veure com es pot replicar Pam a Pam en diferents contextos, i això ens ha fet conèixer molts col·lectius i realitats diferents en l’ESS. Les demandes van arribar a tal punt que l’any passat vam treballar un protocol de replicabilitat amb la comunitat de Pam a Pam, que es resumiria en el compromís de Pam  a Pam de compartir tota la informació, processos i tecnologia possible, i la demanda de que si es produeixen rèpliques de l’eina, ho facin sota el seu propi nom, per a mantenir independència política i adaptabilitat als contextos.

Així, actualment podeu trobar rèpliques de Pam a Pam adaptades al seu context local al País Valencià, amb el nom de Tornallom, i a Euskal Herria, amb el nom de Batura.

I aquest maig, Pam a Pam vam anar a Madrid, a trobar-nos amb les companyes i companys de Mercado Social de Madrid, REAS Madrid, Grupo Cooperativo Tangente, Oficina de Dinamización de la Economia Social, Proyecto Mares, Puntos de Información de Consumo Sostenible… per a fer una formació sobre l’eina i compartir l’evolució per a explorar si tindria sentit fer una aplicació a Madrid i de quina manera. Va ser una trobada molt interessant i enriquidora on vam resoldre molts dubtes i vam oferir claus i reflexions per a que el teixit de l’ESS a Madrid pugui reflexionar sobre si tirar endavant un procés de replicabilitat.

Aprofitant l’estada, vam presentar Pam a Pam a una trobada de plans comunitaris de la ciutat, com a projecte comunitari i col·lectiu de mapatge i descoberta de l’economia alternativa, i també vam donar a conèixer Pam a Pam a la reunió amb associacions de comerciants, com a eina de promoció de l’economia local i el comerç de proximitat amb valors.

Així que ara queda espera si les llavors de maig germinen en un nou mapatge col·laboratiu a Madrid, o si més no, que puguem seguir intercanviant coneixements i experiències!