Manual de mapeo colectivo. Iconoclasistas

Recursos cartogràfics crítics per a processos territorials de creació col·laborativa. Buenos Aires, Tinta Limón, novembre 2013. Segona edició agost 2015.

Recursos cartogràfics crítics per a processos territorials de creació col·laborativa. Buenos Aires, Tinta Limón, novembre 2013.
Segona edició agost 2015.