Informe de Mercat Social 2021

Eelaborat a partir de les dades de l’enquesta de Balanç Social de 2021 i les dades de les entitats que van entrar al mapa de Pam. a Pam durant 2020, es dedica un apartat a analitzar la intercooperació a Catalunya

Eelaborat a partir de les dades de l’enquesta de Balanç Social de 2021 i les dades de les entitats que van entrar al mapa de Pam. a Pam durant 2020, es dedica un apartat a analitzar la intercooperació a Catalunya