Guía incompleta para colaborar

És una eina per a processos col·laboratius que podrem adaptar a les nostres necessitats, contextualitzant-la i completant-la. Una bateria de qüestions sobre la col·laboració que ens ajuda a posar en pràctica el treball col·laboratiu.

És una eina per a processos col·laboratius que podrem adaptar a les nostres necessitats, contextualitzant-la i completant-la. Una bateria de qüestions sobre la col·laboració que ens ajuda a posar en pràctica el treball col·laboratiu.