Pam a Pam incorpora més de 300 iniciatives noves al mapa en un any!

Portada del nou "Informe del Mercat Social"

Des que es va actualitzar el qüestionari de Pam a Pam que es fa a les iniciatives que volen entrar al mapa de l’Economia Social i Solidària, el juny del 2017, s’han afegit més de 300 punts nous al nostre directori! Així ho demostra el nou «Informe del mercat social», publicat per la Xarxa d’Economia… Llegir més

Des que es va actualitzar el qüestionari de Pam a Pam que es fa a les iniciatives que volen entrar al mapa de l’Economia Social i Solidària, el juny del 2017, s’han afegit més de 300 punts nous al nostre directori! Així ho demostra el nou «Informe del mercat social», publicat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Tot i que gairebé un 50% d’aquestes noves iniciatives es troben a la comarca del Barcelonès, el coneixement del teixit de l’ESS cada cop és més extens, arribant gairebé a un 20% en el cas de les iniciatives del Bages, per exemple.

Aquest canvi de formulari s’ha escollit en un procés participatiu per delimitar millor els contorns de l’ESS. Així s’ha garantit que les iniciatives membres són realment transformadores. També ha provocat que els criteris Pam a Pam siguin una mica més estrictes i n’ha inclòs de nous, com l’arrelament territorial, la transformació social i la cohesió social.

Pel que fa al compliment d’aquests criteris, les noves incorporacions han destacat amb els relacionats amb el funcionament democràtic. Aquest, que ha estat el grup de criteris amb més compliment seguit pels d’igualtat i medi ambient, inclou aspectes com la democràcia interna o la transparència.

A més, les cooperatives ha estat la forma jurídica més recurrent dins les noves iniciatives que han entrat al mapa de Pam a Pam, seguides per les associacions. En canvi, pel que fa al sector d’activitat, l’alimentació comprèn gairebé el 20% d’aquestes mentre que la cultura i l’oci la segueix amb un 12%.

Si voleu saber més coses sobre aquests nous criteris i sobre les noves iniciatives que s’han incorporat al mapa de Pam a Pam i de l’Economia Social i Solidària, podeu fer-ho al nou «Informe del mercat social», publicat per la XES!