Acompanyament per incorporar la mirada feminista

Miguel Bruna a Unsplash
Miguel Bruna a Unsplash

Cada cop són més les empreses i organitzacions que volen fer un canvi en la seva cultura organitzativa, en la seva estructura i funcionament per incorporar internament la perspectiva de gènere i la mirada feminista.

Aquí hem compilat les iniciatives de l’economia solidària que ofereixen serveis per acompanyar-vos en aquest procés:

Almena Feminista Ofereix formació i assessorament a organitzacions i institucions per a la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista en projectes, programes, accions concretes o en el si de la mateixa organització (relacions de poder, centralitat de les cures, desigualtats laborals, etc.). També capacita en comunicació inclusiva i abordatge de les violències masclistes.

Barabara Educació té un catàleg de formacions sobre la introducció a la perspectiva de gènere a les organitzacions. Acompanya en el disseny de plans d’igualtat i facilita processos d’implementació, avaluació, disseny i reformulació, per a apoderar equips a encarar processos futurs. 

Candela, acció Comunitària i Feminista ofereix formacions i assessorament on compartir, reflexionar, prendre consciència i buscar estratègies de canvi personal i organitzacional. Van dirigides a entitats que volen aturar-se i reflexionar conjuntament sobre la seva tasca diària i dinàmica interna per incorporar una perspectiva de gènere.

Cos Cooperativa de Salut amb un enfocament sistèmic, acompanya processos com la revisió de rols i dinàmiques internes, les desigualtats en les càrregues de feina i responsabilitats, la dificultat en la crítica, la incapacitat comunicativa a l’hora d’abordar conflictes, la resolució de dinàmiques masclistes, l’anàlisi de rang i poder dins el col·lectiu, les càrregues emocionals i el canvi d’etapa dels projectes.

El camino del Elder imparteix formacions en gestió d’equips, poder, influència i estatus, així com gestió de les cures a les organitzacions. També assessoren sobre comunicació assertiva i gestió de les emocions. Pot fer o acompanyar una diagnosi de la cultura organitzativa des de la perspectiva de gènere i mirada feminista i acompanyen processos de reflexió i implementació d’aquesta nova cultura.

Equilàtera acompanya en l’elaboració de plans d’igualtat, diagnosis feministes, protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes, així com processos de sensibilització i formació. També assessoren en la creació de plans de conciliació, polítiques LGTBIA+, i en la incorporació, en general, de la perspectiva de gènere a les organitzacions.

Etcèteres acompanya i forma empreses i organitzacions que vulguin repensar-se per atendre qüestions relatives al model d’organització, governança i gestió des de les relacions entre les persones i abordar les cures dels equips amb mirada interseccional. També assessora en l’elaboració participada de protocols de prevenció de violències.

Fil a l’agulla fa acompanyament a les organitzacions en perspectiva de gènere per abordar el masclisme existent, prendre’n consciència i accionar mesures per transformar-lo. També acompanya en la incorporació de les cures i en la redacció de protocols. Pot fer un diagnòstic de cures en la organització i ofereix càpsules formatives per a homes.

Fundació Surt acompanya en l’elaboració i implementació de plans d’igualtat i LGTBI i protocols per la prevenció i abordatge de les violències masclistes. També ofereix formacions sobre com aplicar la perspectiva feminista i interseccional en els projectes i intervenció social i en la cultura organitzativa entre d’altres.

Kalidoscopia ofereix formacions per a empreses i entitats en sensibilització en perspectiva de gènere, en lideratge inclusiu, en comunicació no sexista i per la sensibilització en el col·lectiu LGTBIQ+.

L’Esberla assessora, acompanya i facilita en la incorporació del feminisme i l’ètica de la cura a les organitzacions, mitjançant diagnosis de gènere i LGBTIQ+, plans de transició ecofeminista, protocols, plans d’usos del temps, reglaments de règim intern i facilitacions grupals. A banda, fa formacions en aquestes temàtiques.

L’Eixida fa acompanyaments de projectes a grups amb perspectiva feminista i compten amb facilitadores de processos. També acompanya en l’elaboració de pressupostos amb perspectiva feminista.

La ciutat invisible acompanya en l’elaboració del reglament de règim intern amb visió de gènere i pot transferir la seva experiència en temes com la bestreta i polítiques laborals equitatives, permisos de parentalitat ampliats o apoderament tècnic. També acompanya en la creació d’iniciatives autogestionades en l’àmbit de la cura.

NUS Cooperativa acompanya a grups en noves formes de relacionar-se i d’abordar els conflictes amb una mirada feminista i comunitària per generar espais diversos, justos i sostenibles. Ho fa acollint totes les veus, cuidant objectius, processos i, sobretot, a les persones.

Vira Cooperativa Feminista realitza diagnosis de la situació de les entitats des de la perspectiva feminista i fa formacions sobre perspectiva feminista en l’àmbit laboral i d’actuació de l’entitat. Fa acompanyament en l’elaboració del pla d’igualtat intern i assessorament per a l’elaboració del reglament de règim intern des de la perspectiva feminista.

Quatre Cantonades ofereix acompanyament, facilitació grupal i formació en temàtiques com les dinàmiques de cura a les organitzacions, els plans d’igualtat o la sensibilització de gènere a la plantilla. També treballa temes com la intersecció entre el gènere i racialització, la societat no binària, el gènere a les xarxes socials o la coeducació i l’antifeminisme a les aules.

Col·lectiu Posidònia ofereix assessorament, formació i acompanyament a través d’espais facilitats o de gestió emocional per posar la mirada sobre diversos temes de l’organització i generar canvi. També ajuda a construir i aplicar protocols amb mirada feminista, posant atenció en el llenguatge que s’utilitza.

Ichik posa el focus en espais d’interacció amb l’objectiu d’ajudar a transformar la manera que tenim de relacionar-nos i comunicar-nos, també en l’àmbit de les organitzacions i empreses. Les acompanya a afrontar les diferents fases del cicle de projecte, amb metodologies participatives i mirades transversals.

L’Etnogràfica, antropologia per a la transformació social acompanya i forma organitzacions per incorporar la perspectiva feminista i interseccional en els seus projectes, abordatges i estructures. Amb les eines de l’antropologia crítica, dissenyen projectes, fan recerca aplicada, informes, diagnosis i consultoria organitzacional.

Yólotl ofereix assessorament, de consultoria, de formació i d’estudis en temes igualtat i diversitat, per tal de contribuir a la integració social i a la prevenció i superació de diferents tipus de violències i eixos de discriminació

Si busqueu serveis específics d’acompanyament a les organitzacions en la prevenció i abordatge de violències masclistes, podeu consultar aquest recull.