Els 15 criteris Pam a Pam que defineixen l’economia solidària

Pam a Pam ha crescut! Com ja saps, hem ampliat a tots els sectors de l’economia solidària a i a tot el territori de Catalunya. Aquesta ampliació, a més de molta alegria, està suposant nous reptes que us anirem compartint en diferents posts. Un dels primers amb els que ens vam afrontar va ser adaptar els criteris amb els que treballàvem a Barcelona amb botigues de roba, alimentació o entitats de finances ètiques, per tal que fossin aplicables a qualsevol iniciativa d’economia solidària. Sembla fàcil però no ho és!

Vam decidir que seguiríem amb un sol qüestionari, per facilitar al màxim la feina a les Xinxetes Taronges d’arreu del territori. Però això volia dir que un sol qüestionari havia de servir tant per una botiga d’alimentació ecològica, com per a una cooperativa d’arquitectes, un banc del temps, una escola lliure o una xarxa de productores…

Sembla fàcil però no ho és! Vam decidir que seguiríem amb un sol qüestionari, per facilitar al màxim la feina a les xinxetes taronges d’arreu del territori. Però això volia dir que un sol qüestionari havia de servir tant per una botiga d’alimentació ecològica, com per a una cooperativa d’arquitectes, un banc del temps, una escola lliure o una xarxa de persones productores…

Com sempre intentem a Pam a Pam, aquest ha estat un procés participatiu i col·laboratiu. Vam treballar una primera proposta d’adaptació que vam presentar a una cinquantena d’entitats d’economia solidària que van donar el seu parer i les seves aportacions, i els mesos posteriors hem estat posant el qüestionari a prova amb diferents grups de xinxetes taronges i voluntariat fins que hem configurat una versió definitiva.

L’actual qüestionari de criteris Pam a Pam consta de 15 preguntes, que es corresponen amb 15 criteris, organitzats en quatre blocs: Informació bàsica (la fitxa que podeu veure al web), Impacte social, Impacte ambiental i Organització i treball. Cada criteri proposa una gradació de compliment del 0 al 5, ja que hem volgut donar un pas més i oferir-vos més informació de cadascuna de les iniciatives que apareixen al mapa.

Qualsevol punt en el mapa ha estat visitat per una Xinxeta Taronja, qui ha conegut en primera persona els membres de la iniciativa i han tingut una conversa de coneixement on s’ha realitzat l’entrevista amb els criteris de Pam a Pam. Segons les respostes a cada pregunta, la persona qui fa l’entrevista decideix si cada criteri es compleix o no, i en quin grau. Un cop feta l’entrevista, la Xinxeta puja el qüestionari al web, i si es compleixen més de la meitat de criteris, la iniciativa apareix publicada al mapa. I així és com us ho presentem en aquest web, on podeu veure amb un sol clic el grau de compliment de les iniciatives per a cada criteri:

       Fitxa d’exemple del punt SETEM Catalunya, amb la validació dels criteris a la dreta.

 

Els criteris Pam a Pam són: Proximitat, Comercialització Justa, Transparència, Integració social, Intercooperació, Participació en xarxes, Finances ètiques, Criteris ecològics i sostenibilitat, Gestió de residus, Eficiència energètica, Forquilla salarial, Desenvolupament personal i professional, Equitat de gènere, Democràcia interna i Programari lliure. Pots descobrir una mica més de cada criteri en aquest espai del web.