Diagnosi de l’economia social i solidària al Camp de Tarragona

En aquest informe es pot trobar d’una banda un anàlisi global de l’economia social al Camp de Tarragona desglossat segons formes jurídiques, territori al que pertanyen i sector econòmic. D’altra banda s’analitzen els resultats de 40 iniciatives entrevistades respectant que fos una mostra que respongués a la diversitat del territori.

En aquest informe es pot trobar d’una banda un anàlisi global de l’economia social al Camp de Tarragona desglossat segons formes jurídiques, territori al que pertanyen i sector econòmic. D’altra banda s’analitzen els resultats de 40 iniciatives entrevistades respectant que fos una mostra que respongués a la diversitat del territori.