Busquem proveïdora de l’ESS per desenvolupar l’app de Pam a Pam

Pam a Pam ha estat fins ara una plataforma web col·laborativa basada en un mapa on els usuaris i usuàries pugen els punts (iniciatives d’ESS) que han entrevistat prèviament. Ara, volem fer un pas més enllà i per això, engeguem aquesta crida per desenvolupar una aplicació mòbil. Volem desenvolupar una app propera, positiva, visual, moderna, usable, que mogui a l’acció i a consumir a les iniciatives mapejades. T’animes a desenvolupar-la?

Volem crear l’app de referència per localitzar punts de l’Econòmia Solidària i del Consum Responsable a Catalunya. L’app ha de poder localitzar de forma senzilla, clara i intuitiva les iniciatives que existeixen a Catalunya per poder satisfer totes les necessitats del dia a dia dins de l’Economia Solidària, a banda de facilitar la interacció entre els membres de la comunitat Pam a Pam (persones usuàries i iniciatives).

Objectius específics que ens marquem amb aquesta app:

– Fer més accesible el web www.pamapam.cat des de dispositius mòbils.
– Promoure el coneixement de les iniciatives mapades, facilitant a les consumidores la     seva localització i la informació bàsica.
– Promoure la interacció entre les persones membres de la comunitat Pam a Pam (fer comentaris, valoracions i recomanacions, marcar favorits…).
– Poder conèixer/reconèixer quan una persona visita un punt Pam a Pam per valorar la repercussió del projecte i animar les usuàries a freqüentar punts d’Economia Solidària. Aquesta funcionalitat ens agradaria desenvolupar-la mitjançant la gamificació.
– Facilitar els processos participatius a la intranet del web a través de dipositiu mòbil     (que les xinxetes taronges puguin fer el qüestionari des de l’App i tota la informació     quedi registrada a la base de dades del web).

Els públics

Ens dirigim a un públic que vol viure d’una manera més responsable, en una franja d’edat sobretot de 20 a 40 anys, resident a Catalunya.

a)    Persones consumidores que volen trobar opcions de consum responsable a prop d’on es troben físicament (geolocalització).
b)    Persones usuàries de la web www.pamapam.cat que poden incrementar la seva participació a la comunitat en poder interactuar fàcilment des del mòbil.
c)    Activistes de les alternatives econòmiques que volen accedir a un “directori” d’iniciatives a Catalunya.

Punts essencials a tenir en compte

– Geolocalització: l’App detecta la teva ubicació i et mostra els punts més propers mapats.
– Filtre per sectors i zona (BCN és divideix per barris i Catalunya per municipis). No cal per criteris d’economia solidària.
– Cal que interactuïn dos nivells d’usuàries (vinculades a la intranet), com al web: persones registrades, que consulten el mapa i proposen punts, i xinxetes taronges. Necessitem que hi hagi connexió amb la base de dades del web per no duplicar usuàries.
– Interacció amb els punts (comentar, marcar com a favorit, registrar la visita) i entre usuàries (veure quins punts ha visitat…).

Altres idees a valorar

–    Les xinxetes podrien fer els qüestionaris a les iniciatives que es volen mapar des de l’app. La informació s’hauria de buidar a la intranet.
–    Fent un “check” en un punt del mapa, la informació de la ubicació s’emmagatzema a l’apartat “proposa un punt” del web.
–    Fer ús de la gamificació per a fer més atractius els processos.
Si teniu noves propostes seran molt benvingudes!

Requisits tècnics

–    L’aplicació ha de ser usable amb Android, Iphone i Windows Mobile.
–    L’aplicació s’ha de poder descarregar des de Google Playstore, Itunes.
–    Manteniment i actualització de l’aplicació.

Timing/Dedicació

8 de juny: data límit per a rebre propostes.
8-15 de juny: possibilitat de demanar ampliació d’informació i selecció de proveïdor.
15-19 juny: reunió per a acordar l’App.
22-31 juliol: entrega primera versió, per a detectar millores o canvis.
14-18 setembre: llançament de l’App!

Tipus de contractació

Per requeriments de la finançadora, es tracta d’una facturació externa a una persona jurídica.
Es valorarà que sigui una iniciativa d’economia solidària.

Presentació de propostes

Enviar a hola@pap.wtr1.ch la proposta de projecte on consti experiència i/o treballs realizats prèviament (sobretot els que tinguin més relació amb aquesta iniciativa), motivació per dur-lo a terme, proposta d’app, forma de treballar, calendari i pressupost.