El balanç social, també a Pam a Pam

Mostra d'on es pot identificar les iniciatives que han fet el Balanç Social i consultar-lo

Caminem per fer de Pam a Pam el mapa de referència de l’ESS i ampliar les eines de validació per incloure-hi nous punts. A partir d’ara també inclourà les entitats que s’han sotmès a l’eina de validació pròpia de l’ESS: el Balanç Social.

Fins al moment, Pam a Pam només ha mostrat iniciatives d’ESS que han estat entrevistades amb el qüestionari de 15 criteris de Pam a Pam. A partir d’ara també inclourà les entitats que s’han sotmès en els 3 darrers anys a una altra eina de mesurament validació pròpia de l’ESS: el Balanç Social. A més a més, ja es pot identificar quines són aquestes iniciatives i consultar el seu informe resultant de l’auditoria.

L’ESS és una realitat molt heterogènia i encara en construcció, formada per entitats que apliquen amb diferent intensitat els principis i valors propis i tenen un grau divers de consciència de pertànyer a un àmbit econòmic transformador i diferent del capitalista.  Actualment, no existeix cap mapa ni espai de referència a Catalunya on es puguin trobar totes les iniciatives. Volem començar per mostrar aquelles que se sotmeten regularment a alguna eina de mesurament de les pràctiques de funcionament que garanteixi que és una iniciativa d’ESS.

Aquest any hem fet un primer pas cap aquí i esperem continuar el camí!