Pam a Pam com a eina digital per al mapatge de projectes culturals

Presentem Pam a Pam com a eina per fer visibles projectes dins d’aquest cicle organitzat per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines. El cicle consta de quatre sessions divulgatives sobre iniciatives d’entitats o associacions que promouen eines digitals basades en mapes de i ,per a, donar visibilitat a iniciatives culturals.

Presentem Pam a Pam com a eina per fer visibles projectes dins d’aquest cicle organitzat per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines. El cicle consta de quatre sessions divulgatives sobre iniciatives d’entitats o associacions que promouen eines digitals basades en mapes de i ,per a, donar visibilitat a iniciatives culturals.