Gràcies per proposar la teva xarxa al mapa.

Troba aquí tota la informació sobre el que t’ofereix Einateca.

Perquè li pot interessar a la vostra xarxa fer part d’aquesta plataforma?

Per a tenir accés a recursos compartits d’altres xarxes (ajudes i normatives, rutes de distribució, guies pràctiques, borsa de treball, per exemple).

Per a poder participar en un fòrum i tenir accés a altres eines col·laboratives per compartir processos, neguits, necessitats i bones pràctiques.

Perquè juntes tindrem més força per consolidar els nostres projectes, fer-los sostenibles i arribar a nous públics.

Per a visibilitzar la feina diaria duta a terme per les xarxes alimentàries locals i la seva importància xarxes a l’hora de promoure sistemes alimentaris territorialitzats justos i sostenibles.

Tornar a la pàgina principal