Estrenem qüestionari agroecològic

Entrevista a una iniciativa agroecològica durant el FESS rural

El qüestionari de Pam a Pam és l’eina amb la qual s’entrevisten les iniciatives abans d’aparèixer al mapa de l’ESS. Des de l’Einateca Agroecològica l’hem adaptat el aquesta eina a la realitat agroecològica.

Des de fa uns mesos, les entrevistes als projectes productius agroecològics que vulguin aparèixer al mapa tenen una avaluació més aterrada a la situació del sector. Per fer-ho, ens hem basat en les conclusions de l’informe Semblem Transformació.

El qüestionari de Pam a Pam consta de 15 criteris i 75 indicadors de compliment, organitzats en 3 blocs: Organització interna, Impacte social i ambiental. En el bloc d’organització interna hem fet canvis a la baixa en els indicadors d’entrada de democràcia interna, tenint en compte que moltes iniciatives són familiars. També hi ha nous indicadors de perspectiva feminista, com pot ser el fet que hagin reflexionat sobre el paper de la dona al món rural.

En l’apartat d’Impacte ambiental, on els projectes agroecològics solen tenir un compliment superior, hem fet adaptacions de vocabulari i exemples que recobren un sentit més pertinent. Per acabar, al bloc d’Impacte social es valora amb major exigència quant a proveïdores i economia local. S’hi inclouen també especificitats del sector a valorar com són els bancs de llavors, la recuperació d’espècies locals i els sistemes de garantia participativa, per exemple.

L’adaptació ha estat possible gràcies a les aportacions de diverses entitats i persones del sector agroecològic. També es va posar en comú a la trobada de xarxes agroecològiques del projecte que vam fer a Manresa.