És un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Lleida. La cooperativa és constitueix com una cooperativa integral d'habitatge i de persones consumidores i usuàries, sense ànim de lucre i d'iniciativa social. Té per objectiu facilitar a les seves sòcies i socis l'accés a un habitatge de caràcter social mitjançant un model no especulatiu, així com oferir un espai social i de gestió col·lectiva, facilitar el lliurament de béns o la prestació de serveis a les seves sòcies, o gestionar el conjunt de la finca on s’ubica la cooperativa.


Adreça:
Carrer del Bruc, 8, Lleida. Lleida.

Correu electrònic:
coophabitatgelaclosca@gmail.com

Web:
(en construcció)