És una cooperativa de consum agroalimentari que vol transformar, mitjançant el consum de productes eco-biològics locals, qüestions d’ordre social, laboral, econòmica, ecològica i de salut que afecten la vida i l'entorn. El nom de Can Pujades ve d’una masia de 1709 que va ser enderrocada al 2008. Actualment, s'està recuperant l'hort.


Adreça:
.Mercat de Vallvidrera. Barcelona.

Horari:
Dijous de 20:00 a 21:00h.

Correu electrònic:
coopcanpujades@gmail.com

Web:
http://canpujades.org/