El Sector TIC a l’Economia Solidària

Anàlisi de 15 entitats del Sector TIC dintre de l’àmbit de l’ESS per veure potencialitat i els reptes del sector. A més d’analitzar la relació de les entitats d’ESS assistents a la FESC 2018 (de qualsevol sector) amb la tecnologia posant especial èmfasi en la utilització d’alternatives de programari lliure.

Anàlisi de 15 entitats del Sector TIC dintre de l’àmbit de l’ESS per veure potencialitat i els reptes del sector. A més d’analitzar la relació de les entitats d’ESS assistents a la FESC 2018 (de qualsevol sector) amb la tecnologia posant especial èmfasi en la utilització d’alternatives de programari lliure.