Diagnosi de l’economia social i solidària a l’Alt Penedès

Diagnosi de L’economia social I solidària a l’Alt Penedès, detectant 65 iniciatives d’economia social al territori I realitzant 20 entrevistes amb el qüestionari de Pam a Pam

Diagnosi de L’economia social I solidària a l’Alt Penedès, detectant 65 iniciatives d’economia social al territori I realitzant 20 entrevistes amb el qüestionari de Pam a Pam