Aquesta iniciativa apareix al mapa de Pam a Pam perquè en algun moment dels 3 darrers anys ha passat el Balanç Social, una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social ambiental i de bon govern de la XES.

No es poden consultar els seus resultats ja que ha optat per no fer-los públics.

El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.